postheadericon Pro rodiče

logo EU

provozní řád

SRPŠ při 2. MŠ v Březnici

předsedkyně: Klímová Zuzana
pokladník: Moravcová Eliška
Spolupráce 2.MŠ Březnice a SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy spolupracuje s 2.MŠ Březnice již od roku 1991. Na počátku každého školního roku je vypracován plán spolupráce rodičů s dětmi a personálem MŠ.Tento plán je odsouhlasen na schůzce v září a v průběhu roku může být doplňován o další akce.Členy sdružení jsou rodiče dětí docházejících do MŠ, z jejich středu je zvolen předseda, jednatel a pokladník.
Plán spolupráce je rozdělen do jednotlivých oblastí.
1. společné oslavy a svátky
Příprava kulturních akcí pro rodiče i širší veřejnost, ve velké oblibě jsou oslavy vánoční a „Den matek “ ve zdejším kulturním domě.
2. společné akce a aktivity
Vystupování dětí na veřejných schůzích a společenských akcích .
Výtvarné soutěže vyhlášené MŠ pro rodiče a děti ve školním roce – zimní radovánky, čarodějnice, výroba masek, velikonoční a vánoční tradice…
Úprava prostředí MŠ – brigády v MŠ i na zahradě, připomínky, nové nápady a náměty pro společné akce.
Rozloučení s předškoláky – příprava oslavy, nákup upomínkových předmětů
3. materiální oblast
Sponzorské i materiální dary pro potřeby dětí, pomoc při drobných pracích, spolupráce se sponzory, finanční příspěvky na akce pro děti.
4. metodická oblast
Schůzky rodičů a zaměstnankyň MŠ, spolupráce při plánování akcí, připomínky a náměty pro práci s dětmi, vyhodnocování činnosti MŠ, dotazník pro rodiče k činnosti MŠ, výměna zkušeností, půjčování odborné literatury.
Spolupráce SRPŠ a MŠ je velkým přínosem především pro děti. Sbližuje prostředí mateřské školy a rodiny s cílem vytvořit vzájemnou důvěru a příjemné prostředí, ve kterém se děti mohou všestranně rozvíjet.

 

 

 

více info: Desatero pro rodiče

 

 

2. mateřská škola Březnice
Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v 2.MŠ Březnice
Účinnost od: 1. 9. 2017

Počet příloh:

 

1/ Na základě § 6 odst. 1 vyhlášky č. 43 / 2006 Sb. v platném znění, stanovuji měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání / dále jen „úplata“/

na období školního roku 2019/ 2020 ve výši 300,- Kč měsíčně.

2/ Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

3/ Děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, se podle § 1a odst.2 vyhlášky č. 43 / 2006 Sb.vzdělávají v mateřské školy bezúplatně.

4/ Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

 

 

Informační povinnosti: GDPR

 

Miroslava Macháčková

ředitelka 2.MŠ Březnice