postheadericon Třídy

kapacita MŠ – 73 dětí

3 . třída / včeličky /

paní učitelky:

 • Ilona Čapková
 • Petra Haštavová
 • 28 dětí / 5 – 7 let / – většina předškolních dětí, v letošním roce 24- se zaměřením na rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí a vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.
 • Respektování individuality dítěte – většina předškolních dětí nespí, pouze chvíli odpočívají a potom se věnují zájmovým činnostem.
 • Nadstandardní aktivity : keramický kroužek – práce s hlínou, výuka anglického jazyka pro přihlášené děti, výlety, plavání, kino, divadla…

 

2. třída / berušky /

paní učtelky :

 • Adéla Šilhová
 • Katarína Králová
 • Miroslava Macháčková
 • 28 dětí / 3 – 5 let / – rozvíjení samostatnosti, schopnosti komunikovat a spolupracovat s ostatními…
 • Možnost umístění sourozenců a kamarádů do jedné třídy/ lepší adaptace /, rozvoj sociálního cítění, spolupráce mladších a starších dětí, vzájemná pomoc.

1.třída / motýlci /

paní učitelky :

 • Jitka Hanzlová
 • Alena Kosová
 • Václava Stehlíková / chůva /
 • snížená kapacita – 17 dětí, téměř rodinné prostředí pro nejmenší děti od 2 do 4 let.
 • postupná adaptace, vytváření hygienických a společenských návyků, zvládání drobných úkolů, spolupráce v kolektivu, učení formou hry…
 • cíl : spokojené a hravé dítě, které se těší na kamarády a paní učitelku